Profesjonalna droga do rozwiązania Twojego problemu

Kompleksowa ochrona prawna Twojego przedsiębiorstwa

Odszkodowanie odpowiednie do rozmiaru Twojej szkody

Zakres usług

Zadośćuczynienie i odszkodowanie

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sporach z zakładami ubezpieczeń – od momentu zgłoszenia szkody aż do zakończenia postępowania sądowego – we wszystkich sprawach odszkodowawczych (uszkodzenia pojazdów i innego rodzaju mienia, doznane urazy) w tym również wynikających z tzw. „błędów medycznych”.

Kancelaria oferuje ponadto obsługę w zakresie odszkodowań przedsiębiorcom, którzy w ramach świadczonych usług stykają się problematyką szkód majątkowych (m.in. warsztaty samochodowe, wypożyczalnie pojazdów zastępczych czy przedsiębiorcy posiadający floty pojazdów.)

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych obejmującą konstruowanie i opiniowanie umów, windykację należności, wydawanie opinii i analiz prawnych w kwestiach związanych z działalnością przedsiębiorcy oraz reprezentację przed organami administracji oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Obsługa prawna osób fizycznych

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych (również za pośrednictwem poczty elektronicznej), sporządzanie opinii prawnych, konstruowanie umów i pism procesowych, windykację należności oraz reprezentowanie klienta przed sądami i organami administracji publicznej, w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego oraz prawa administracyjnego.

Szkolenia

Wykorzystując doświadczenie i umiejętności szkoleniowe oraz dotychczasową praktykę prawną kancelaria oferuje szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa. Szkolenie dostosowywane jest każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta.