Profesjonalna droga do rozwiązania Twojego problemu

Kompleksowa ochrona prawna Twojego przedsiębiorstwa

Odszkodowanie odpowiednie do rozmiaru Twojej szkody

Zasady współpracy

Osoby fizyczne – wynagrodzenie radcy prawnego zależne jest od rodzaju koniecznej pomocy prawnej (porada, opinia, pismo procesowe, prowadzenie sprawy przed sądem), przedmiotu sprawy jak i wysokości roszczenia objętego sporem.

Przedsiębiorcy – w zależności od potrzeb kontrahenta kancelaria oferuje ochronę prawną w ramach miesięcznego ryczałtu, stawki godzinowej lub wynagrodzenia za poszczególne podjęte czynności.

Szkolenia – wynagrodzenie ustalane jest po zbadaniu zapotrzebowania klienta, ustaleniu wielkości grupy szkoleniowej i czasu koniecznego do przeprowadzenia bloku szkoleniowego. Wynagrodzenie obejmuje spotkanie z uczestnikami po pewnym upływie czasu od szkolenia celem uzupełnienia czy doprecyzowania poruszanych kwestii (tzw. Follow Up).