Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Kiedy można dochodzić zapłaty rekompensaty oraz w jakiej wysokości. Omawiania instytucja uregulowana jest aktualnie w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych – dalej jako UNOWTH. Ma więc ona...