Elektroniczne postępowanie upominawcze.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest jednym z uproszczonych trybów postępowania cywilnego, w którym powód może dochodzić wyłącznie roszczenia pieniężnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Charakterystyczne dla tego postępowanie jest to, że powód pozew...