Zadośćuczynienie – pojęcie i rodzaje

System prawa polskiego przewiduje rekompensatę w związku z doznanymi przez poszkodowanych szkodami. W uproszczeniu można przyjąć, iż polski kodeks cywilny wyróżnia szkody powstałe na mieniu oraz szkody powstałe na osobie. Jednakże pojęcie „szkody na osobie” obejmuje...