Istota kary umownej

Kara umowna należy do tych postanowień umownych, które budzą zawsze wiele emocji i najczęściej są przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. Warto więc przyjrzeć się temu postanowieniu i odpowiedzieć na pytanie – Czemu ma służyć zastrzeżenie w umowie kary umownej....

Elektroniczne postępowanie upominawcze.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest jednym z uproszczonych trybów postępowania cywilnego, w którym powód może dochodzić wyłącznie roszczenia pieniężnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Charakterystyczne dla tego postępowanie jest to, że powód pozew...

Zasada ryzyka – wina anonimowa osoby trzeciej

W art. 435 i 436 Kodeksu cywilnego uregulowane zostały zasady odpowiedzialności osoby prowadzącej  przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) oraz posiadacza pojazdu mechanicznego. W obu...

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Kiedy można dochodzić zapłaty rekompensaty oraz w jakiej wysokości. Omawiania instytucja uregulowana jest aktualnie w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych – dalej jako UNOWTH. Ma więc ona...